Arrangör:

Vi Konsumenter

Vi Konsumenter är en fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter

Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter som genom engagemang och kunskap vill bidra till att konsumentmakten stärks. Vi vill synas och höras i debatten i frågor som engagerar konsumenterna.

2014 firade vi 10-årsjubileum som förening.

Medlem i Sveriges Konsumenter

Vi Konsumenter är en av medlemsföreningarna i Sveriges Konsumenter och många av våra medlemmar deltar i standardiseringsarbetet, i Sveriges konsumenters arbetsgrupper och representerar Sveriges Konsumenter i myndighetsorgan.

Mat och hållbarhet prioriteras

Vi Konsumenter är en ny aktör, vi är öppna och lyhörda för våra medlemmars syn på vilka frågor vi skall driva. Enkät till medlemmarna har gett stöd för att föreningen prioriterar mat och hållbarhetsfrågor som miljö, hälsa och djuromsorg.

Välkommen som medlem!

Så här blir du medlem hos oss:

Betala via internetbank
Betala 200 kr till plusgiro 41 80 03-0

Skicka ett e-postmeddelande till info@vikonsumenter.org med namn, fullständig adress, e-postadress och telefonnummer.

Var är Vi Konsumenter aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo