Arrangör:

Varberg kommun

Kommunal verksamhet

Kommunens organisation

Varbergs kommun har en organisation med politiska nämnder, förvaltningar och bolag. Tillsammans ansvarar de för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen.

Politiska nämnder och förvaltningar
Den kommunala organisationen i Varberg är politiskt styrd och är indelad i olika nämnder som har ansvar för olika områden. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Det finns tio nämnder och nio förvaltningar i kommunen.

Förvaltningarna utför tjänster och ger service
Förvaltningarna utför tjänster och ger service inom till exempel för- och grundskola, social omsorg, trafikplanering och kultur- och fritid.

Bolag och kommunalförbund
Varbergs kommuns organisation består också av hel- och delägda bolag, som tillhandahåller allt från lägenheter till avfall och återvinning.

Var är Varberg kommun aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo