Arrangör:

UPK Företagsnätverk

UPK Företagsnätverk

Regionalt företagsnätverk för entreprenörer, företag, lokala föreningar och investerare i Nyköpings kommun med omnejd.

UPK är ett regionalt företagsnätverk med fokus på utbildning, regionalt engagemang, rådgivning och nätverkande i regionen. Vi är ett lokalt nätverk agerar som stödpartner för både potentiella egenföretagare och de entreprenörer som redan har en etablerad verksamhet i Upplandsregionen. Utöver vårt engagemang inom Nyköpings kommun har vi också ett bra samarbete med andra laiknande företagsnätverk i andra delar av landet, bland annat i Skåne, Blekinge, Norrland och Småland. Vi samarbetar således med utvalda högskolor, universitet och yrkesutbildningar som erbjuder entreprenörskap i sitt utbildningsutbud.

På våra sammankomster har våra medlemmar möjlighet att träffa andra entreprenörer och företag för att bygga egna nätverk, utbyta erfarenheter, kunskap och information. Vi arrangerar också föreläsningar och workshops en gång i månaden. Vid varje sammankomst bjuder vi in en av våra egna medlemmar/partners, som får chansen att marknadsföra sitt företag och hålla i en föreläsning inom sitt eget affärsområde. Våra sammankomster har ett sommaruppehåll fram till augusti 2019. Därefter har vi besök av gästföreläsare från en aktör inom adressregister och leads, en lokal trafikskola i Nyköping, Tradingtoplists från Stockholm och ett åkeri från Flens kommun.

Värt att belysa i det här sammanhanget är att Flens kommun legat i framkant med att främja det lokala näringslivet. Kommunen organiserar sedan 2016 egna sammankomster på lokal nivå under namnet ”En väg in”. Även om vårt nätverk är fristående från kommunala verksamheter har vi flest partnerföretag och medlemmar från just Nyköping och Flen.

För att vara med i vårt nätverk krävs det att du är involverad i en verksamhet som är registrerad i Nyköping eller någon annan kommun i Södermanland/Uppland. Vi tar inte hänsyn till om den enskilda medlemmen är anställd eller entreprenör. Medlemskapet är öppet för alla som har ett intresse för Upplandsregionen.

Sammankomster sker vanligtvis en gång i månaden i Nyköping i vår lokal på Västra Kvarngatan 62. Inför sammankomsterna får varje medlem/partnerföretag en kallelse 14 dagar innan sammankomsten. Vid vissa tillfällen åker vi iväg på kurser och fortbildning. Dessa är kostnadsfria för våra medlemmar/partnerföretag, men avgiftsbelagda för utomstående. För att delta i utbildningsaktiviteterna rekommenderar vi att man anmäler sitt intresse en månad i förväg så att vi kan organisera transport.

Var är UPK Företagsnätverk aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo