Arrangör:

U&We - Catalyst for Good Business

U&We - Catalyst for Good Business

Catalyst for Good Business - Konsulter som förenar god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn

U&We är en konsultbyrå för företag och organisationer som vill bidra till en hållbar framtid. Vi vill vara en samarbetspartner som är en hävstång för hållbarhet, och vi vet att hållbarhetsfrågan kan vara affärsdrivande. Vi kallar oss för Catalyst for Good Business, eftersom vi vill vara en katalysator för affärer som är goda och hållbara både ekonomiskt, i relation till planeten och oss människor.

Det gör vi genom att arbeta med organisationer och företag som har en vilja till förändring i hållbar riktning, och som i sin tur kan vara förebilder och katalysatorer för andra – kollegor i branschen, kunder och leverantörer. Vi drivs av en vilja att vara med och rädda planeten. För att kunna göra det behöver vi vara många som gräver där vi står och gör det vi kan utifrån våra specifika förutsättningar och möjligheter.

Var är U&We - Catalyst for Good Business aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo