Arrangör:

Tricorona

Tricorona

Investerar i och utvecklar projekt som genererar utsläppsminskningar världen över

Om klimatkompensation

De flesta former av resor, boende och vår konsumtion bidrar, direkt eller indirekt, till klimatförändringar, på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och andra växthusgaser.

Vi behöver minska utsläppen av växthusgaser globalt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen. Det bästa sättet att göra detta är att minska dina egna direkta utsläpp. De utsläpp som återstår kan du ta ansvar för genom att köpa utsläppsreduktioner från ett projekt som leder till minskade utsläpp någon annanstans. Detta kallas klimatkompensation.

När du kompenserar dina koldioxidutsläpp genom Tricorona hjälper du till att finansiera utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer världen över. Konkret sker detta genom att dessa projekt ersätter fossila kraftverk. Dessa förnybara energiprojekt skapar verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende av fossila bränslen i framtiden.

Alla Tricoronas projekt är godkända av FN i enlighet med Kyoto Protokollets Clean Development Mechanism (CDM). Tricorona är även världsledande på att utveckla CDM-projekt enligt Gold Standard, en kvalitetsstämpel som den internationella miljörörelsen står bakom.

Det finns många olika kategorier av utsläppsreducerande projekt, och de varierar mycket när det kommer till additionalitet, kvalitet, miljövinster och transparens. CDM och Gold Standard är två ramar som tillsammans säkerställer att projekten genererar utsläppsminskningar av högsta kvalitét som är additionella och spårbara.

Var är Tricorona aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo