Arrangör:

The World´s Children´s Prize

The World´s Children´s Prize

Världens största årliga utbildningsprogram för unga om barns rättigheter, demokrati, miljön och global vänskap

World’s Children’s Prize är världens största årliga utbildningsprogram för unga om barnets rättigheter, demokrati, miljön och global vänskap.

Vårt mål är att bidra till en mer medmänsklig värld och ökad respekt för barnets rättigheter.

Sedan starten år 2000 har 34,8 miljoner barn deltagit i WCP-programmet, drygt en halv miljon av dem i Sverige. 59 748 skolor i 110 länder har ställt sig bakom WCP som Global Friend-skolor. 


WCP-programmet har bidragit till att stärka miljontals barn, ge dem framtidstro och kunskap. De kan göra sin röst hörd och använda sin yttrandefrihet till att kräva respekt för sina rättigheter.

Genom att utbilda och stärka barns och ungas egenmakt bidrar WCP också till ett stärkt civilsamhälle och nationsbyggande på lång sikt. De unga som deltar växer och lär sig respektera barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, demokrati och miljön.

I en årlig världsomröstning, Global Vote, utser barnen vem som ska får deras prestigefyllda pris för unika insatser för barnets rättigheter, The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child. Som mest har 7,1 miljoner barn röstat. De två kandidater som inte får flest röster får barnens hederspris.

Sedan starten år 2000 har 39 barnrättshjältar utsetts till pristagare. De har blivit inspiratörer och förebilder för barn över hela världen. Prispengarna har hjälpt till att ge tusentals av världens mest utsatta barn ett bättre liv.


Miljoner utsatta barn deltar
Bland de barn som lär sig om sina rättigheter och demokrati genom World’s Children’s Prize finns miljontals unga som fått sina egna rättigheter kränkta. Bland dem finns före detta barnsoldater, skuldslavar och gatubarn, barn som förlorat sina föräldrar i aids, i folkmord eller i tsunamin och barn som lever i diktaturer. Många av dem visste tidigare inte om att barnets rättigheter fanns.

Våra beskyddare
Personer som gör speciella insatser för barnets rättigheter och/eller WCP kan inbjudas att bli beskyddare. Bland dem som ställt sig bakom WCP som beskyddare finns fem Nobelpristagare och tre globala legendarer: Nelson Mandela, demokratikämpen Aung San Suu Kyi från Burma och frihetskämpen Xanana Gusmao, nu premiärminister, från Östtimor. Drottning Silvia, Graça Machel och Desmond Tutu är andra beskyddare.


Brett stöd
World’s Children’s Prize stöds av mer än 606 organisationer, utbildningsdepartement med flera. Många av dessa genomför programmet i samarbete med mer än 50 000 lärare årligen. Genom WCP nås dessutom hundratalet miljoner människor årligen med information om programmet och om kränkningar av barnets rättigheter genom medier.

Grundades 2000

World’s Children’s Prize-programmet grundades år 2000. Det drivs av stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation (WCPF), med säte i Sverige. WCPF är politiskt och religiöst obunden och har 90-konto (pg 90 01 86-8/bg 900-1868) vilket endast de ideella föreninger och stiftelser kan få som har granskats och godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll. 


Var är The World´s Children´s Prize aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo