Arrangör:

Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets

Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets

Inspirerar till långa och korta långfärdsseglingar i västerhavet.

Svenska Kryssarklubben stärker intresset för långfärder till sjöss. Klubben är världens största båtklubb med individuellt medlemskap.

Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets organiserar Kryssarklubbens medlemmar på västkusten, med sektioner i Borås och Bohuslän. Basen för verksamheten är kansliet i Båtlivcentret i Långedrag.

Vi erbjuder bland utbildningar, hjälp med naturhamnar, 24-timmarsseglinga, båttekniska tips, eskaderseglingar.

Västkustkretsen präglas av engagemang och vitalitet. Kretsen har ett mycket gott rykte på västkusten. Vi får yttra oss över i stort sett alla frågor med anknytning till båt och hav.

Allt arbete i kretsen, med undantag av kanslipersonal, sker ideellt. Vi har 150 ideellt arbetande funktionärer.

Var är Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo