Arrangör:

Sustainable innovation

Sustainable innovation

Nationellt centrum för energieffektivisering

Sustainable Innovation – nationellt centrum för energieffektivisering

Sustainable Innovation är ett nationellt centrum, en mötesplats, för energieffektivisering som driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling.

Sustainable Innovations syfte är att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området.

Sustainable Innovation ägs av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt). Effekt är en ideell förening vars ändamål är att äga aktier i Sustainable Innovation samt främja verksamheten.

Finansiering av verksamheten

Sustainable Innovation finansierar sin verksamhet dels genom avgifter från medlemmarna i Effekt, men huvudsakligen genom projektbidrag från Energimyndigheten, Vinnova, EU och andra liknande finansiärer.

Projekt med allmänhetens roll i fokus

Sustainable Innovation driver projekt med olika inriktningar och som en röd tråd genom all verksamhet går betoningen av konsumentens, användarens perspektiv och roll i energisystemet.

Energieffektivisering kräver tekniska installationer, men för att bli riktigt framgångsrik måste konsumenterna, de boende, medborgarna, engageras och ta aktiv del i effektiviseringen.

Opinionsbildning

Sustainable Innovation har en uttalad strategi att kommunicera goda exempel inom hållbarhet. Vi når en stor mängd beslutsfattare genom nätverk, medlemmar, myndigheter och politiker. Detta ger medlemsföretag i Sustainable Innovation en kraftfull möjlighet att synas och bilda opinion.

* Politikerveckan i Almedalen med Sustainable Innovation: Över 3 000 besökare på mer än 35 debatter, seminarier och mingel 2012.

* Aktivt deltagande i debatten för hållbar utveckling baserad på erfarenheter och kompetens från Sustainable Innovations projekt och medlemmar, bland annat på DN Debatt.

* Seminarier med företagsledare, GD:s, politiker och opinionsbildare.

* Kommunikation av goda exempel och resultat i media genom bland annat PR, blogg, webbplatsen.

Långsiktighet

Genom strategisk rekrytering och nätverkande säkerställer Sustainable Innovation hög kompetens och goda resultat. Vi bygger en långsiktig verksamhet och ett starkt varumärke genom framgångsrik projektverksamhet, innovationsarbete, nätverkande och kommunikation.

Var är Sustainable innovation aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo