Arrangör:

Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

Studieförbundet Vuxenskolan ger människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser.

Om SV Sörmland

SVs Vision och SVs Värdegrund

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.

Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

SVs Värdegrund

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs Verksamhetsidé

SV ger människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser.

Var är Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo