Arrangör:

Stockholm

Vill rusta upp sjukvården och ställa om till vård närmare befolkningen

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

Syftet med #STHLMsjukvårdsupprop är att ge sjukvårdspersonal möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter i sjukvården. Där omständigheter relaterade till brist på tid, plats eller personal har påverkat deras arbete i sådan grad att de förbisett sina egna behov, behövt agera emot sin moraliska övertygelse om god vård, handla emot vetenskap och beprövad erfarenhet, när patientsäkerheten varit hotad eller vårdskada uppstått (onödigt lidande, skada eller dödsfall).

VILKA VI ÄR

​Laura Björnström och Akil Awad startade Stockholms Sjukvårdsupprop 25 november 2019, efter ytterligare varsel i Stockholms sjukvård.

Gruppen drivs av en löst sammansatt grupp med sjukvårdspersonal från olika yrkeskategorier och från olika vårdnivåer i Stockholm. Vi jobbar heltid och driver det här initiativet på vår fritid.

För att ta del av de senaste uppdateringarna kan ni följa oss på vår facebooksida Stockholms Sjukvårdsupprop.

Var är Stockholm aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo