Arrangör:

Stiftelsen Kulturmiljövård

Glaspärla från vikingatiden funnen vid arkeologisk utgrävn.
Glaspärla från vikingatiden funnen vid arkeologisk utgrävn.

Arkeologiska undersökningar, främst i östra mellansverige.

Stiftelsen Kulturmiljövård utför kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård.

Stiftelsen bedriver för närvarande verksamhet från Norrbotten i norr till Kronobergs län i söder och från Värmland i väster till Gotland i öster men med fokus på Mellansverige.

Var är Stiftelsen Kulturmiljövård aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo