Arrangör:

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB

Sjösäkerhet, säkerhetslitteratur och säkerhetsutbildningar

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB sysslar med utbildning, sjösäkerhetsprojekt och utgivning av säkerhetslitteratur under varumärket "Seasafety".

Stefan har en bred erfarenhet av utbildning och operativa förhållanden inom militär- och civil sjöfart, sjösport och flygverksamhet. Han har en spalt om sjösäkerhet i tidningen Segling.

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB startade verksamheten 2010. Innan dess ansvarade Stefan Nilsson för en rad olika säkerhetstjänster vid Scandinavian Safety Training Centre AB (SSTCAB) som han var med och startade.

Stefan Nilsson har själv dessa behörigheter:
* Marinens nautiska behörighet klass N3
* Fartygsbefäl klass VIII
* Maskinbefäl klass VIII
* Handhavande snabba fartyg
* ROC/GOC
* SAR-G samt SAR-OSC
* WSL MCRM
* Examinator STCW kurser

Adress:
Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB
Johan Skyttesväg 261
12534 ÄLVSJÖ

Var är Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo