Arrangör:

Stallarholmens Vikingar

Stallarholmens Vikingar

Vikingafestival

Föreningen Stallarholmens Vikingar grundades 2002 av Edmund Eriksson. Tanken med föreningen var att skapa något som kunde föra bygden samman, och att sätta Stallarholmen på kartan – något som lyckats över förväntan. Vårt största och viktigaste åtagande var skapandet av en vikingafestival – Vikingafestival i Vikingabygd – första helgen i juli 2003. Detta första år kom 7 000 personer till festivalen, och det var dubbelt så mycket som någon räknat med. Succén har sedan fortsatt, med ett ökande antal besökare varje år.

Kulturstipendium
2004 gick Strängnäs kommuns kulturstipendium till Stallarholmens vikingar. I motiveringen stod det bl.a. att föreningen ”förenar en hel bygd, både ungdomar och äldre, i dess tusenåriga kulturhistoria”.

Den bärande tanken i föreningen är att gamla och unga i Stallarholmen ska ha en gemensam mötesplats, och tillsammans utöva olika aktiviteter med vikingatema. För närvarande har vi en mängd olika grupper som arbetar med hantverk, som till exempel smidesgrupp, snickargrupp och sygrupper. Vi har också grupper som arbetar med festivalen, som teatergruppen och matgruppen. Totalt arbetar inte mindre än 130 personer med festivalen, helt ideellt, vilket skapar en fantastisk känsla för bygden och oss som bor här.

Aktiviteter
Vi anordnar även olika roliga aktiviteter för medlemmar. På hösten 2005 var vi exempelvis och såg på Vikingar i Västerled på Cosmonova.
Varje höst anordnar vi också ett stort höstblot, där vi bjuder alla som hjälpt till på festivalen - ett uppskattat inslag i det annars så tunga höstmörkret.
Hela året pågår aktiviteter ute på bygden, som t ex smide, sömnad och snickeri. Vi har alltid behov av nya friska krafter i föreningen som kan hjälpa oss att driva festivalen. Kontakta oss gärna.

Vill du bli medlem?
Det kostar 100:- för enskild medlem, och 200:- för familj.
Skicka in pengarna på postgiro 34 84 78-9, och glöm inte att skriva namn och adress.

Var är Stallarholmens Vikingar aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo