Arrangör:

Stallarholmens Församling

Stallarholmens Församling

Toresunds kyrka, Ytterselö - och Överselö kyrka

Stallarholmens församling, en del av Kristi världsvida kyrka, vill erbjuda församlingsborna mötesplatser, delaktighet och gemenskap.

Församlingen vill vara en öppen, varm och generös miljö, där vi med respekt för varandra söker vägar framåt för vårt eget och samhällets liv i ljuset av Guds Ord och med stöd av andra kristnas erfarenhet, en miljö där människor får kunskap i, erfarenhet av och visshet om kristen tro.

Var är Stallarholmens Församling aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo