Arrangör:

SPU Isolering AB

SPU Isolering AB

SPU AB tillverkar och levererar nordens effektivaste isolering. Med SPU Isoleringen får du tunna konstruktioner och mera utrymme.

SPU Isoleringsmaterial har överlägsna egenskaper för den som vill bygga energisnåla och passiva byggnader. Värmeisoleringsförmågan hos SPU Isoleringsmaterial är bättre än hos något annat isoleringsmaterial. Jämfört till exempel med en traditionell mineralullisolering uppnås samma värmeisoleringseffekt med ett skikt av SPU Isoleringsmaterial som är hälften så tjockt. Dessutom behövs ingen separat ångspärr eller något vindspärrskikt.

Energisnåla och passiva byggnader kräver inte nödvändigtvis tjockare isolering än normala hus, vilket innebär att det går att göra stora besparingar på både byggmaterial och arbetskostnader. Om väggarna är 200 mm tjockare innebär det stora extrakostnader för material till stommen, sockeln, den utvändiga klädseln och taket. En slankare konstruktion ger dessutom större utrymme för en tilltalade arkitektonisk utformning av huset. Husets utseende är trots allt viktigt, även när man vill satsa på en energisnål byggmetod.

Eftersom SPU-isoleringsskivor är styva och skarvarna tätas med tätningsskum är lufttätheten en egenskap som är karaktäristisk för SPU-konstruktioner. Med tätningsskum kan genomföringar också enkelt tätas så de blir lufttäta. Den lufttäthet som krävs hos energisnåla och passiva hus (N50-värde under 0,6) är i praktiken mycket svår att uppnå med mjuka isoleringsmaterial och plastmembran eftersom det läcker luft i skarvarna mellan plastmembranen, runt genomföringar och i spik- och skruvhål. Med SPU-isoleringsskivor bibehålls lufttätheten även på lång sikt eftersom byggnaden bland annat inte har några tejpade plastskarvar.

Lågenergi- och passivhus som byggs med SPU Isoleringsmaterial blir fukttekniskt säkra.

SPU Isoleringsmaterial är kvalitetsprodukter som har tillverkats i Finland i mer än 30 år och som med goda resultat använts som isolering i de mest krävande konstruktioner, till exempel fryshus och ishallar.

Var är SPU Isolering AB aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo