Arrangör:

Sörmlands Turismutveckling

Foto: Christian Holmér, christianholmer.com

Sörmlands turismutveckling AB (STUA) är ett privat bolag för besöksnäringen

Sörmlands turismutveckling AB (STUA) är ett privat bolag för besöksnäringen som ägs av privata företag, personer, personal i bolaget (65 %) samt länets kommuner och landsting (35 %). Vår affärsidé är att: "Utveckla Dig och Dina affärer för att bättre möta framtidens gäster".

Vi hjälper Dig som kund att anpassa det Du vill sälja efter det som efterfrågas. Du fokuserar på det Du kan bäst - Din egen verksamhet! Vi kallar konceptet "från ORD till GÄST".

Våra uppdrag varierar från att vara projektledare i olika utvecklingsprojekt för företagare i besöksnäringen till att marknadsföra företag på den tyska marknaden till att arrangera små och stora turistiska arrangemang för utländska gäster som kommer till Sverige.

Sörmlands turismutveckling AB är operativt ansvarigt för det regionala turismuppdraget, i enlighet med strategin för utveckling av besöksnäringen i Sörmland. Uppdraget ges av Regionförbundet Sörmland. Den gällande strategin reviderades under våren 2010 för att gälla under perioden 2011-2012. Grunden för denna revidering är den strategi som togs fram till år 2007.

Var är Sörmlands Turismutveckling aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo