Arrangör:

Sollentuna kommun, Vård- och omsorg

Sollentuna kommun, Vård- och omsorg

Människor i alla olika faser av livet kan behöva omsorg eller socialt stöd för att klara vardagen och leva ett gott liv. Därför erbjuder Sollentuna kommun olika former av stöd och omsorg.

Det kan handla om oro för barn eller ungdomar, hjälp vid ekonomiska problem, relationsproblem i familjen, missbruk eller andra sociala problem. Nyanlända flyktingar får stöd vid sin introduktion i kommunen.
Äldre personer och människor i olika åldrar som har en funktionsnedsättning kan också erbjudas olika former av omsorg, stöd och service i vardagen, i sitt boende eller på fritiden.

Var är Sollentuna kommun, Vård- och omsorg aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo