Arrangör:

Solåkrabyn

Solåkrabyn

Bygemenskap med individuellt liv i boende och sysselsättning för vuxna personer med stöd enligt LSS i Järna - Mölnbo - Stallarholmen

När människor möts, och finner uppgifter för varandra, utvecklas de. Solåkrabyn skapar möten och finner dessa uppgifter. Bygemenskapen finns och utvecklas i boendet, i arbetet och i det individuella livet.

1966 bildades Föreningen Solåkrabyn som en ideell förening utan vinstsyfte. Föreningen är huvudman för den år 1970 startade socialterapeutiska verksamheten. Föreningsmedlemmarna är anhöriga till personer med funktionsnedsättning samt medarbetare. Det finns även anhöriga och medarbetare i föreningens styrelse.

Solåkrabyn är en del av Värna, förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi. Vi har gemensamma kärnvärden.

Stiftelsen Solåkrabyns bostäder, med kommunal styrelserepresentant, äger och förvaltar Solåkrabyns fastigheter. Föreningen Solåkrabyn hyr sedan bostäderna enligt självkostnadsprincipen.

Föreningen Solåkrabyns verksamheter är godkända av Länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län. Föreningen Solåkrabyns driftbudget finansieras genom individuella vårdavgifter som placerande kommuner betalar för sina omsorgstagare.

Var är Solåkrabyn aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo