Arrangör:

Smålandsidrotten

Smålandsidrotten

Smålands idrottsförbund och SISU Småland i samverkan.

Smålandsidrotten är ett frivilligt samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland med gemensam styrelse(personunion), ledning och kansli.

Vi ska verka och uppfattas som en gemensam stödorganisation med uppgift att i första hand stödja distriktsförbund och föreningar. Smålandsidrotten vi inspirerar förbund och föreningar till utveckling och ger stöd och service.

Var är Smålandsidrotten aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo