Arrangör:

Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening

Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening

De medel som bygdegården tjänar på huvudsakligen "marknaderna och uthyrning" används till renoveringar och förbättringar.

År 1998 byggdes handikapptoalett i huvudbyggnaden.
År 2003 tog vi ett helt ombyggt och moderniserat kök i drift.

Under 2004 snyggade vi upp annexet med bland annat nya golvbeläggningar i praktiskt taget hela huset.

År 2007 målades nästan hela huvudbyggnaden om invändigt. En ny diskmaskin av restaurangtyp installerades i annexet.

År 2008 utförde kommunen ommålning av huvudbyggnadens entréfasad och renoverade samtliga fönster. Samtidigt lät bygdegårdsföreningen totalrenovera salongen på övervåningen och lägga nytt golv i övre hallen.

År 2009 gjordes en uppfräschning av utrymmet bakom scenen med bl.a. nya skåpsluckor.

Bygdegårdsföreningen är ganska datoriserad. Vi började med bokföring, medlemsregister och fakturering redan år1990. Lokalbokningen blev under 2002 också datoriserad. Vi samlar alla uppgifter i en databas, varifrån vi tar ut kontrakt, fakturor, anslutning till medlemsregistret, städlistor mm.

Var är Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo