Arrangör:

SeniorNet Ekerö

SeniorNet Ekerö

SeniorNet Ekerö är en ideell förening som bildades våren 2000. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden och är en klubb inom Seniornet Sweden.
Syftet är att bland medlemmarna stödja användning av datorer för informationstjänster, studier och kommunikation.

Föreningens aktiviteter omfattar även viss utbildning i grundläggande datorkunskap i samarbete med Vuxenskolan.

SeniorNet Ekerö har ett gott samarbete med Ekerö kommun, som stöder verksamheten.

Innehållet på den här sidan och arrangörens evenemang är inlagda av oss på Allom för att testa att kalenden fungerar som den ska. Vi hoppas och tror att det blivit rätt.

http://info.allom.se/allom-provkor-kanske-med-ditt-evenemang/

Om du representerar arrangören så kan du gärna få ta över ägandet av sidorna. Kontakta då ingen-kontaktadress@allom.se.

Var är SeniorNet Ekerö aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo