Arrangör:

Selaöns gamla traktorklubb

Selaöns gamla traktorklubb

Bevarar traktorer och andra gamla maskiner i trakten kring Stallarholmen

Klubbens syfte är att bevara samt uppvisa gamla maskiner och traktorer, deltaga vid egna och av andra arrangerade evenemang så lång som är möjligt.

Uppmuntra till fortsatta renoveringar, samt sprida kunskap om de tekniska lösningar och arbetsmetoder som fanns hos tidigare
generationer genom att förevisa klenoderna i praktiskt arbete.

Med detta så hoppas vi att en stark social känsla och stor kamratskap kommer att prägla klubben.
Vi hoppas också att vi kommer att glädja allmänheten och väcka minnen vid våra aktiviteter.

------
Foto: http://www.flickr.com/photos/brizo_the_scot/3801771602/ CC BY

Var är Selaöns gamla traktorklubb aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo