Arrangör:

Resebyrån för inre resor

Resebyrån för inre resor

Förening med fokus på själsliga och existentiella frågor.

Resebyrån för inre resor är en förening med säte i Stallarholmen, som är en härlig mälarort mellan Mariefred och Strängnäs.
Själva kittet i verksamheten är vårt stora intresse för frågor av själslig, andlig och existentiell natur. Vi är nyfikna på att resa i vårt inre!
Vi ordnar fyra föredrag varje termin, första söndagen i varje månad. Träffarna pågår mellan 16.00 och 19.00, och vi håller till i församlingshemmet i Stallarholmen.
För mer info: www.inreresor.se

-------

Om Resebyrån
Det är inte det vanliga resandet som står i fokus i Resebyrån för inre resor. Det vi ägnar oss åt är dock minst lika spännande och färgstarkt, nämligen att resa i vårt inre. Det vi utforskar är oss själva, våra tankar och känslor, våra minnen och möjligheter, beteenden och drömmar. Målet för resan är att öka vår medvetenhet och växa som individer.

Vi ordnar fyra sammankomster varje termin, den första söndagen i varje månad. Träffarna pågår mellan 16.00 - 19.00 och vi håller till i församlingshemmet i Stallarholmen. Resebyrån är inte knuten till någon särskild religion, filosofi eller lära, utan vi är öppna för intryck från många källor.

I styrelsen ingår: Leif Sundsvik (ordförande), Stefan Seidel (sekreterare), Eva Skördare (kassör), Peter Drakenberg (revisor), Agneta Grunnlid (ledamot), Marcus Majander (ledamot), Pia Boson (ledamot) samt Malin Krogdal Billström (valberedningen).

Alla frågor som är av kognitiv, själslig eller andlig karaktär är intressanta för Resebyrån. Det kan handla om konsten att leva i nuet eller emotionell intelligens. Mental träning, meditation, religion och yoga är andra exempel på teman som vi har haft.

Vi gillar: mångfald, samtal, engagemang, reflektion, eftertanke, visdomsord, dumma frågor, nyfikenhet, tankevändor, infall, långsamhet...

Anmälan: stefan@traffpunkt.nu, senast 2 dagar före. Kostnad: 80 kr för medlemmar, 160 kr för icke-medlemmar. Fika ingår - alltid hembakat!

Var är Resebyrån för inre resor aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo