Arrangör:

Refarm

Nationell förening för en ökad livsmedelproduktion i våra tätorter och på landsbygden i Sverige

Refarm 2030 - svensk matproduktion förenar land och stad.

Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedelsproduktionen i våra tätorter och på landsbygden.

Vi vill bygga denna ”farming-reform” på vetenskaplig grund och med fokus på fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet och i staden.

Vi är många som längtar
Lokal och hållbar mat är en stark trend över hela världen. Med en miljard odlare i världens städer och ett stadsjordbruk som är yteffektivare än traditionellt jordbruk är det självklart att det livsmedelsproducerande landskapet är både urbant och ruralt. Efter decenniers demontering av svensk matproduktion sätter vi nu målet på 75 % självförsörjningsgrad med en möjlig fortsatt kraftig befolkningstillväxt i Sverige.

Dags att samarbeta
För några tiotals år sedan fanns tusen professionella växthusodlare bara i Stockholm. 1940 stod hortikulturen för mellan 20 och 30 procent av omsättningen för svensk växtodling - på en halv procent av arealen.

En stor del av svensk trädgårdsodling försvann emellertid på 50-talet och har sedan dess haft en låg status. Med modern trädgårds- och växtodlingsteknik och ett ökat intresse för det gröna finns en enorm potential att komma tillbaka. När stad och land samarbetar, när vi odlar i jord och utan, satsar på vattenbruk, frilandsodling och artificiellt ljus i glashus och fabriker; då kommer det att hända saker.

Våra barn och gamla ska få den mat vi borde och kan servera. Samtidigt uppgraderas våra landskap till kulturmark med ökande biologisk mångfald och närvarande människor. Det här är en nationell satsning på hushållning och levande landsbygd präglad av diversitet sett till kultur, näringsliv och biologi. Möjligheterna att ta tillvara invandrares odlarkultur uppmärksammas. Mängder av jobb kan skapas med hjälp av dessa nyanländas kompetenser.

Inspiration och fokus
Refarm 2030 samlar näringsliv, organisationer, kommuner, regioner, akademi och annan utbildning samt enskilda som vill samarbeta för att utveckla svensk livsmedels- och matproduktion till ett europeiskt föredöme.

EU-parlamentariken Peter Eriksson tog initiativet till projektet Refarm Europe och presenterade personligen sin Europa-rapport i Växjö på konferensen Refarm Europe under Mat 2015. Deltagare från hela landet slöt upp.Landshövdingen och den före detta landsbygdministern invigde, starka näringslivsföreträdare var med, kommuner, intresseorganisationer som Sveriges Ekokommuner. Där på konferensen föddes föreningstanken och nu har vi bildat Refarm 2030. Ett svenskt initiativ med en del av rötterna i Bryssel och Europa.

Var är Refarm aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo