Arrangör:

Recycling & Miljöteknik

Sveriges ledande tidskrift om återvinning och avfallshantering

Tidskriften Recycling & Miljöteknik startades 1994, och är Sveriges ledande tidskrift inom återvinning och avfallshantering, och vi bevakar den svenska och skandinaviska avfalls- och återvinnings-industrin ur ett B2B-perspektiv.

Vi bevakar såväl kommuner, som privata företag och har idag en upplaga på 7600 exemplar enligt TS.

Dessutom producerar vi dagliga nyheter på vår webbportal: www.recyclingnet.se, ett veckobrev, samt ett antal konferenser och events varje år.
Till exempel är Recyclingdagen, Recycling Cup (en golftävling) och Återvinningsgalan årligen arrangerade events, som besöks av stora delar av återvinnings- och avfallssektorn.

Tidningen kommer ut med nio nummer per år.
Recycling & Miljöteknik ägs av Skandinaviens största fackpressförlag Mentor, som har 23 andra facktidningar i sin portfölj.

På tidningen arbetar chefredaktör Martin Dyberg, redaktör Malin Folkesson, mediechef Jerker Evaldsson och mediesäljare Ingela Engman.

Var är Recycling & Miljöteknik aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo