Arrangör:

Östersjöfestivalen

Illustration: ROI
Illustration: ROI

Förutom klassisk musik är festivalens hörnstenar engagemanget för Östersjöns känsliga miljö och att med musiken som utgångspunkt agera för ett altruistiskt ledarskap.

Östersjöfestivalen verkar inom tre huvudområden i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen: musik, miljö, ledarskap. Grundtanken är att musiken kan fungera som en god plattform där samtal inleds, som i slutändan kan lösa stora och svåra frågor.

Klassisk musik i världsklass
Berwaldhallen erbjuder under Östersjöfestivalen klassisk musik i världsklass. Under åren har publiken i Berwaldhallen bjudits på framträdanden av bland annat World Orchestra for Peace, Mariinskijteaters orkester, Väst- Östliga Divanorkestern, Svenska Radios Symfoniorkester, Radiokören, och dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Valery Gergiev, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Daniel Harding, Peter Dijkstra och många fler. Under festivalen har många nyskrivna verk uruppförts.

Miljön i Östersjön
Miljön i Östersjön har kraftigt försämrats. Stora delar av havsbotten är redan död, och det krävs ett stopp av överfisket, minskade utsläpp, och klara riktlinjer för jordbruket för att rädda Östersjön för kommande generationer. Dessa svåra frågor kan bara lösas gemensamt. Det krävs samtal med och insatser av alla inblandade Östersjöländer för att få förändringar till stånd. Ett av Östersjöfestivalens stora mål är att upplysa, skapa en debatt kring dessa framtidsfrågor och att lyfta fram de åtgärder som behöver vidtas.

Ledarskap
Miljöfrågorna kring Östersjön kräver ett starkt ledarskap för att analyser ska göras och rätt åtgärder ska kunna vidtas. Dessutom behövs ett demokratiskt och långsiktigt arbetssätt där kortsiktiga vinster och egen- intressen inte får ta överhanden. Ett altruistiskt ledarskap är det enda som kan leda vår region in i framtiden. För att skapa en ljus framtid för våra barn behöver vi en enad Östersjöregion.

Var är Östersjöfestivalen aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo