Arrangör:

Oskarshamns Segelsällskap - OSS

Kappsegling i Oskarshamns Segelsällskaps regi
Kappsegling i Oskarshamns Segelsällskaps regi

Oskarshamns segelsällskap, OSS, organiserar seglare i Oskarshamn och arrangerar kappseglingar.

Oskarshamns segelsällskaps hemmahamn är Ernemar, precis söder om inseglingen i Oskarshamns hamn. Där finns bryggor och klubbstuga.

Medlemsantalet är drygt 300 personer. OSS är anslutet till Svenska Seglarförbundet, Svensk Båtunion och Smålands Seglarförbund. Klubben grundades 1908.

Vision
Oskarshamns Segelsällskaps vision är att vara ett väl fungerande segelsällskap med aktiva och engagerade medlemmar. Föreningen bör ha en god ekonomi med möjlighet till en breddning av klubbens engagemang beträffande miljö och skärgårdskultur.

Mål för 2013

OSS vill under året:
* På ett professionellt sätt arrangera kappseglingar för jollar och kölbåtar.
* Värva fler medlemmar.
* Ordna med arrangemang för medlemmarnas trivsel och gemenskap.
* Utbilda kappseglingsfunktionärer.
* Stimulera och arbeta för att få fler ungdomar intresserade av segling.
* Bidra till en trivsam hamnmiljö med öppen caféverksamhet

Oskarshamns Segelsällskap
Box 570
572 26 Oskarshamn
Bankgiro 5022-6083

Var är Oskarshamns Segelsällskap - OSS aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo