Arrangör:

Obbola Folkets hus

Entré Folkets Hus Obbola

Föreningen Nätet ska::

• Bedriva och inspirera till verksamhet som befrämjar Obbolas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

• Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för uthyrning till medlemmar, privatpersoner och sammanslutningar i Obbola med omnejd.

• Till medlemmar och förhyrare erbjuda och försälja mat, fika samt därtill hörande drycker.

• Föreningen skall vara opolitisk.

Det är många som tror att Folkets Hus drivs av kommunen, men så är det inte.

Föreningen Nätet äger och driver huset. Dess styrelse ansvarar för att huset utvecklas på bästa vis, både ekonomiskt och aktivitetsmässigt. Medlemmarna är viktiga i verksamheten då de är med och påverkar vad huset kan användas till. Föreningen Nätet hyr i sin tur ut delar av lokalerna bland annat till ungdomsverksamhet. Styrelsen har utsett Sussi Wikström att som föreståndare för Folkets Hus förvalta och driva verksamheten i rätt riktning.

Andra aktiviteter som Nätet ordnar::

• Midsommarfirande
• Annandagsdans
• MedlemsPub med musikunderhållning
• Loppmarknad

Var är Obbola Folkets hus aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo