Arrangör:

Nordbygg Ecoforum

Nordbygg Ecoforum

Hållbart samhällsbyggande - Svensk Byggtjänst och Nordbygg i samarbete

Svensk Byggtjänst och Nordbygg bjuder in till en konferens och en utställning kring framtidens hållbara samhällsbyggande. Internationella förebilder är ett genomgående tema.

Den 22–23 april 2015 samlas aktörer i ledande ställning inom bygg, förvaltning och miljö för att nätverka och inspireras kring hållbart bygge och stadsplanering ur olika aspekter.

Ecoforum äger rum på Stockholmsmässan och arrangeras av Nordbygg och Svensk Byggtjänst. De två aktörerna arbetar med och för hela byggsektorn. Det gör Ecoforum till en opartisk och oberoende mötesplats för såväl privat som offentlig sektor, samt branschens organisationer.

Partners

Stockholms stad, Norra Djurgårdsstaden Innovation är tillsammans med Sweco, Färgfabriken, Global Utmaning, Byggmaterialindustrierna och Tysk-Svenska Handelskammaren programpartners till konferensen.

Seminarierna kommer att behandla staden ur olika aspekter: klimat, säkerhet och teknik, men också sociala frågor, rättvisa och trygghet. Allt hör ihop med en hållbar stad.

Prisutdelning och studiebesök

Under Ecoforum delas Årets Materialmedalj till bästa materialnyhet ut, liksom Stora Inneklimatpriset och Solenergipriset. Dessutom kommer deltagarna att få möjlighet till studiebesök på hållbara, aktuella och lyskraftiga projekt i Stockholmstrakten.

Välkomna!

Nordbygg Ecoforum genomförs under två dagar vartannat år och återkommer igen den 22-23 april 2015. Den kompletterar därmed mässan Nordbygg som arrangeras vartannat år, nästa gång 2016. De två dagarna erbjuder en större konferens med flera seminariespår och i anslutning till konferensen arrangeras en utställning.

Nordbygg Ecoforum arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med Svensk Byggtjänst.

Var är Nordbygg Ecoforum aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo