Arrangör:

Nätverket för hållbart näringsliv

Nätverket för hållbart näringsliv

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling

Om NMC
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har ca 260 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting.

Verksamhetsidé
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en partipolitiskt oberoende, ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen är branschöverskridande och verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter mellan företag och organisationer. Verksamheten bygger på medlemmarnas egen vilja till förändring och samarbete.

Mål och verksamhet
NMCs övergripande mål är att underlätta för medlemmarna att aktivt bedriva och löpande utveckla ett professionellt hållbarhetsarbete. Ytterligare ett mål är att öka kunskapen om näringslivets arbete med hållbarhet.
Föreningen verkar i första hand genom att erbjuda miljö/hållbarhetschefen och andra anställda möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk och verksamheten består främst av diskussionsmöten, frukostmöten, debatter och utbildning för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade.

Vision
NMC stödjer sina medlemmar att bli framgångsrika företag inom hållbar utveckling genom att:

allt NMC gör utgår från medlemsföretagens behov
alltid erbjuda spetskunskap och aktuell information
skapa förutsättningar för möten & dialog i generös atmosfär
arbeta tillsammans över gränser, t ex kompetens-, funktions-, nationsgränser
Därigenom blir NMC det naturliga valet.

Medlemskap
Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. Miljö-/hållbarhetschefen eller motsvarande fungerar normalt som kontaktperson. Samtliga personer i organisationen har rätt att delta i NMCs aktiviteter. Årsavgiften är 14 000 kr plus moms. Av detta är 13 000 kr en avdragsgill serviceavgift och 1000 kr en momsfri medlemsavgift. Medlemsavgifterna går oavkortat till verksamheten. Eventuella överskott fonderas för framtida bruk. Alla normala aktiviteter i föreningen är kostnadsfria för medlemmarna.

Var är Nätverket för hållbart näringsliv aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo