Arrangör:

Naturskyddsföreningen Strängnäs

Naturskyddsföreningen Strängnäs

Sveriges största miljöorganisation som kämpat för naturen i över 100 år

Naturskyddsföreningen i Strängnäs bildades 1956 som lokalförening för Strängnästrakten av Svenska Naturskyddsföreningen med ett 35-tal medlemmar.

Alla som är medlemmar i riksorganisationen Naturskyddsföreningen och bor (eller har sitt säte) inom kretsens verksamhetsområde ingår som medlem i kretsen. Årsavgiften betalas till riksorganisationen och ingen extra avgift tas ut till kretsen.

Föreningens syfte vid starten var att väcka känslan och öka intresset för vår vackra natur. Riksföreningens stadgar har varit föreningens stadgar genom åren.

Medlemskap kostar 295 kr och betalas in till Plusgirokonto nr 90 13 03-8. Ange för- och efternamn vid inbetalningen.

Var är Naturskyddsföreningen Strängnäs aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo