Arrangör:

Naturskolan i Sollentuna

Naturskolan i Sollentuna

Naturskolan arbetar efter mottot "att lära in - ute".

Naturskolan är en kommunövergripande verksamhet som stödjer och stimulerar skolutveckling inom området utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap
Naturskolan sprider utomhuspedagogiska metoder och stimulerar skolorna och förskolorna att använda närnaturen i sin verksamhet. Genom återkommande utedagar ges pedagoger i grundskolan handledning tillsammans med sina elever.

Naturskolan ligger i en fantastisk miljö i kommunens naturreservat på Järvafältet. Här är naturen ett pedagogiskt rum, en outtömlig källa av kunskap och en arena för lärande.

Var är Naturskolan i Sollentuna aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo