Arrangör:

Naturreservatet Östra Järvafältet

Naturreservatet Östra Järvafältet

Välkommen till ett historiskt odlingslandskap
Mellan Bögs gård och Väsby gård, i naturreservatet Östra Järvafältet, växer det historiska odlingslandskapet åter fram.
Här har jordbruket präglat landskapet från bronsålder och ända fram till nutid. Landskapet har skapats av åkerbruk, lie och mule under 3000 år. Skötseln är idag inriktad på att återskapa och hålla det historiska odlingslandskapet levande.
Följ året i det gamla odlingslandskapet. Upplev en levande landsbygd i storstadens närhet.
Välkommen att deltaga i olika aktiviteter. Genom foldrar, informationstavlor, temavandringar, visningar och skötselträffar vill vi inspirera och sprida kunskap om odlingslandskapets naturvärden och kulturvärden.

Var är Naturreservatet Östra Järvafältet aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo