Arrangör:

Näringslivets Miljöchefer (NMC)

Näringslivets Miljöchefer (NMC)

Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har drygt 300 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting.

NMC erbjuder möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk och verksamheten består främst av diskussionsmöten, utbildning och studieresor för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade.

Verksamhetsidé
Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en partipolitiskt oberoende, ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen är branschöverskridande och verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter mellan företag och organisationer. Verksamheten bygger på medlemmarnas egen vilja till förändring och samarbete.

Mål och verksamhet
NMCs övergripande mål är att underlätta för medlemmarna att aktivt bedriva och löpande utveckla ett professionellt miljöarbete. Ytterligare ett mål är att öka kunskapen om näringslivets miljöarbete.
Föreningen verkar i första hand genom att erbjuda miljöchefen och andra anställda möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk och verksamheten består främst av diskussionsmöten, utbildning och studieresor för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade.

Vision
NMC stödjer sina medlemmar att bli framgångsrika företag inom hållbar utveckling genom att:

allt NMC gör utgår från medlemsföretagens behov
alltid erbjuda spetskunskap och aktuell information
skapa förutsättningar för möten & dialog i generös atmosfär
arbeta tillsammans över gränser, t ex kompetens-, funktions-, nationsgränser
Därigenom blir NMC det naturliga valet.

Medlemskap
Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. Miljöchefen, miljökoordinatorn eller motsvarande fungerar normalt som kontaktperson. Samtliga personer i organisationen har rätt att delta i NMCs aktiviteter. Årsavgiften är 12 000 kr (år 2012). Medlemsavgifterna går oavkortat till verksamheten. Eventuella överskott fonderas för framtida bruk. Alla normala aktiviteter i föreningen är kostnadsfria för medlemmarna.

Arne Wallin, ordförande
Bona AB
arne.wallin(at)bona.com
040-38 55 75

Var är Näringslivets Miljöchefer (NMC) aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo