Arrangör:

Nacka FöretagarTräff

Sveriges största mötesplats för företagare

Nacka FöretagarTräff är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan tre hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka-Värmdö, Handelskammaren Nacka-Värmdö och Nacka kommun.

Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.

Nacka FöretagarTräff på Nacka Strandsmässan arrangeras på adress Augustendalstorget 6 i Nacka Strand.

Var är Nacka FöretagarTräff aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo