Arrangör:

Mälsåkers Framtid

Mälsåkers Framtid

Föreningen Mälsåkers Framtid är en ideell förening som ansvarar för besöksservice och program på Mälsåkers slott.

Föreningen arrangerar utställningar, konserter, visningar och andra evenemang på slottet – allt med ambitionen att göra Mälsåker till ett levande slott och ett omtyckt utflyktsmål.

Mälsåkers Framtid ska enligt verksamhetsplanen ”i samförstånd och samverkan med Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Strängnäs kommun, Länsstyrelsen hembygdsrörelsen och andra ideella och kommersiella intressenter utveckla Mälsåkers slott som ett viktigt besöks- och turistmål i Mälardalen i allmänhet och norra Södermanland i synnerhet”.

För att kunna utveckla verksamheten ännu mer behöver vi bli fler medlemmar! Föreningen är öppen för både enskilda medlemmar, organisationer och företag.

-------------
Foto: http://www.flickr.com/photos/ylvas/3936585553/in/photostream/
CC BY_NC-ND

Var är Mälsåkers Framtid aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo