Arrangör:

Mälarökyrkan

Kyrkan mitt i Ekerö Centrum

Mälarökyrkan ligger bokstavligen "mitt i byn" i Ekerö Centrum. Vår strävan är att det skall vara en öppen kyrka där mälaröborna skall trivas.

Kyrkan är öppen varje dag när cafét är öppet. Då finns det möjlighet till kontakt med andra människor, men också till enskild stillhet och andakt.

Vi tror att Gud älskar alla människor lika mycket och att Jesus kom till jorden för att göra det möjligt för oss ha en personlig relation med Gud själv. Jesus dog för våra synder, uppstod igen och lever idag!

Vi tror att Gud finns hos oss idag genom Den Helige Ande och att han är den Hjälpare som Jesus lovade lärjungarna. Vi tror att Jesus har gjort allt klart en gång för alla och att vägen till gemenskap med Gud går genom Jesus Kristus. Inte genom egna prestationer utan genom att ta emot nåden som Jesus vill ge varje människa.

Regelbundet arrangeras konserter av olika slag. Lokalen har en mycket fin akustik, och är därför en populär konsertlokal.

Vi ser som vår främsta uppgift att förmedla budskapet om Jesus Kristus till våra medmänniskor. Det budskapet kan, som vi ser det, inte bara vara teoretiskt. Därför hoppas vi att vi med vår verksamhet får förmedla något av det glädje, frid och kärlek vi funnit i gemenskapen med honom.

Kyrkan är ritad av arkitekt Ralph Erskine, samma arkitekt som ritat hela Ekerö Centrum.

I entréplanet finns kyrksalen, som med sin läktare rymmer ca 250 sittplatser, samt cafét med ca 50 platser, kök och kapprum.

Bottenplanet skall i kristid fungera som skyddsrum åt 300 personer. Där finns en stor samlingssal, lokaler för barn- och ungdomsarbete, musikrum, kök, andaktsrum, kapprum och expedition.

Var är Mälarökyrkan aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo