Arrangör:

Mälaröarnas ornitologiska förening

Mälaröarnas Ornitologiska Förening är en lokalförening av Sveriges Ornitologiska Förening. Verksamhetsområde är Ekerö kommun i Stockholms län.

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun, bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet samt även främja fågelfaunans utveckling inom samma område.

Var är Mälaröarnas ornitologiska förening aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo