Arrangör:

Lovö Kulturförening

Lovö Kulturförening

Lovö kulturförening har som främsta uppgift att vårda och bevara Lunda Gårds gamla byggnader och hålla Lovös historia levande för barn. och ungdomar.

Lovö Kulturförening har också som uppgift att samordna olika aktviviteter för bygdens småskaliga tillverkare, odlare, ekojordbrukare och hantverkare- från Ekerö, Färingsö, Adelsö, Lovö och Drottningholm i syfte att främja en levande Mälaröbyggd.

Barn- och ungdomsföreningen En Ny Början - A New Beginning
hjälper barn med trassliga hemförhållanden att växa till starka, trygga barn och ungdomar.

På Lovö Magasin finner de en trygg och meningsfull fritid med engagerade och deltagande vuxna att vända sig till när det känns jobbigt. I en vacker lantlig miljö med massor av aktiviteter kan vi ge alla barn och ungdomar värme, vårdande och växande. Detta är våra tre ledstjärnor!

Var är Lovö Kulturförening aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo