Arrangör:

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.

Akademien arrangerar varje år över 100 möten över hela landet som är öppna för alla och kostnadsfria.

Vid frukostmöten, seminarier och konferenser diskuteras aktuella samhällsfrågor. IVAs projekt drar också nytta av olika möten för att förankra förslag och få inspel till projektets frågeställningar.

Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund är noder i IVAs nationella nätverk. I Stockholm finns IVAs kansli och konferenscenter. På övriga orter ansvarar en styrelse för verksamheten med stöd från kansliet.

Var är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo