Arrangör:

Konsumentföreningen Stockholm

En av huvudägarna i Coop

Om Konsumentföreningen Stockholm

Vi är en av huvudägarna i Coop och vår huvuduppgift är att göra Coop så bra som möjligt för våra drygt 760.000 medlemmar. Medlemskortet heter Coop MedMera.

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 760.000 medlemmar. Bra utifrån butiksupplevelse, sortiment, pris, erbjudanden och ett hälso- och hållbarhetsperspektiv.

Som medlem får du även förmånliga erbjudanden och rabatter hos andra företag, liksom på kultur- och idrottsupplevelser. Medlemskapet och ditt Coop MedMera-kort är nyckeln till allt detta.

Vår uppgift är också att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Del av konsumentkooperationen
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) grundades 1916 och är en del av den svenska konsumentkooperationen. Föreningen driver inga egna butiker. Vår huvuduppgift är istället att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Knivsta i norr till Nynäshamn i söder.

Vår verksamhetsidé
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening som ska:
Skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar

Verka för att medlemmarna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö

Våra värderingar
Kooperativ verksamhet bygger på samverkan, det vill säga att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig.De här värderingarna präglar och styr alla delar av verksamheten. Det är grunden som den svensk konsumentkooperationen och KfS står på

Medlemsägande
Nytänkande
Omtanke om människor och miljö
Inflytande
Ärlighet

IKA, Internationell kooperativ allians, är en världsomspännande samarbetsorganisation för all kooperation. Cooperatives Europe är IKAs europeiska organisation.

Var är Konsumentföreningen Stockholm aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo