Arrangör:

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskning och uppdrag för en hållbar framtid

Om IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå.

Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens och har drygt 200 anställda, vilket gör IVL Svenska Miljöinstitutet till ett ledande institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet.

Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier.

Bredden på verksamheten i kombination med det tvärvetenskapliga arbetssättet gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar såväl som svar på ytterst specifika problem.

Var är IVL Svenska Miljöinstitutet aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo