Arrangör:

IOGT-NTO Sollentuna

IOGT-NTO Sollentuna

Vår vision är ett samhälle en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv! För att uppfylla vår vision arbetar IOGT-NTO med förebyggande arbete, socialt arbete och alkohol- och narkotikapolitik.

I IOGT-NTO Sollentuna arbetar vi på olika sätt för att närma oss vår vision. Vi arbetar helt ideellt med föreningens olika aktiviteter såsom möten och träffar för medlemmarna och utåtriktade aktiviteter som kulturcafér och andra sammankomster. Flera medlemmar är dessutom anställda inom organisationen och fyller därigenom både arbete och fritid med nykterhetsarbete. Det gemensamma för alla medlemmar är den helnyktra livsstilen och viljan att bidra till ett bättre samhälle.

Var är IOGT-NTO Sollentuna aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo