Arrangör:

Inger Individ- och grupputveckling

För dig som leder och vill nå ända fram

Företagets specialitet är ledarskapsutveckling på individnivå och grupputveckling i organisationer.

Individuell utveckling, handlar om förändrings-arbete, att bli medveten om sina tankar och valda sanningar. Att förstå sig själv och andra, hur du kommunicerar med dig själv och din omgivning. Att våga bryta oönskade beteendemönster, göra aktiva val och bli den du vill vara. När det gäller ledarskap handlar det om att kunna titta på sig själv och fråga: Vilka är mina styrkor och svagheter, hade jag velat ha mig själv som ledare?

För mer information, se iigu.se

Var är Inger Individ- och grupputveckling aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo