Arrangör:

Ingenjörer för Miljön

Ingenjörer för Miljön

Ingenjörer för miljön är en förening för miljöintresserade

Ingenjörer för miljön är en förening för miljöintresserade som vill umgås med likasinnande över en ekologisk öl, ett ekologiskt glas vin eller annan ekologisk dryck av tycke.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av personer, bland annat ingenjörer och ingenjörsstuderande, intresserade av frågor som leder till en hållbar samhällsutveckling. Föreningen har grundats med stöd av Sveriges Civilingenjörsförbund och Ingenjörssamfundet.

IfM vägleds av Det Naturliga stegets 4 systemvillkor för ett hållbart samhälle enligt följande:

Det Naturliga Stegets 4 systemvillkor:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk….
….koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
….koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).
….undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…
….från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

Kom ihåg-hjälp för hållbarhetsprinciperna:
Ämnen från berggrunden
Ämnen från samhället
Undanträngning av naturen
Hindra mänskliga behov

Var är Ingenjörer för Miljön aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo