Arrangör:

Hilmeko, Bosons Byrå, SEVAB & Näringslivskontoret

Fotograf: Monica Ohlsson
Fotograf: Monica Ohlsson

Idéer för ett hållbart näringsliv i Strängnäs kommun

Vad görs för ett hållbart näringsliv i vår region?
Hur kan vi bidra till omställningsarbetet?

Vi är intresserade av att diskutera hållbarhetsfrågor och hur vi kan samverka för att öka takten för ett hållbart samhälle i Strängnäsregionen.

Var är Hilmeko, Bosons Byrå, SEVAB & Näringslivskontoret aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo