Arrangör:

Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsförening med ca 170 medlemmar. Mindre än hälften av medlemmarna bosatta inom det geografiska området. Övriga medlemmar utflyttade men kommer hem under ferier och semester

Driver Bygdemuseet Gratian i Umnäs. Namnet Gratian kommer av det samiska namnet på Umnässjön, en del av Umeälven.
Gratianbygden omfattar området väster om Odlingsgränsen i Storumans kommun upp till Tärna gamla kommungräns. Gratian betyder trångt klippsund. Vid sundet finns två broar, den gamla som nu används för skotertrafik invigdes 1937, den nya bron år 2000. På Bygdemuseet visas nybyggarkultur, dokumentation av bygden, släktforskning, bildsamlingar. Varje sommar ordnas utställningar av olika slag, såväl från dåtid som nutid. Mera information finns på hemsidan www.hembygdgratian.se

Var är Hembygdsföreningen Gratian aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo