Arrangör:

Greentime

Greentime

Om Greentime
Greentime erbjuder miljö- och hållbarhetsexpertis till aktörer inom besöksnäringen. Vår vision är en hållbar besöksnäring.

Våra tjänster
Greentime erbjuder föreläsningar och hjälp med miljömärkningar för möten, evenemang, konferenser och hotell. Vi arrangerar även konferenser med huvudtema hållbarhet inom besöksnäringen.

Greentimes mission
Greentime vill bidra till att besöksnäringen utvecklas till långsiktigt hållbar bransch. Detta gör vi genom att hjälpa evenemangsarrangörer, konferensverksamheter, hotell och eventbolag med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna skapas mervärden för deltagare, besökare och medarbetare och samtidigt ställer partners och besökare allt högre krav. Hållbarhetsfrågorna är komplexa och det är ofta svårt att veta var man ska börja och hur man ska kommunicera sitt arbete. Här kommer Greentime in i bilden, med vår kompetens i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Var är Greentime aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo