Arrangör:

Gävle Slöjdare

Gasklockarna i Gävle
Gasklockarna i Gävle

Sammanslutning av olika hantverkare

Gävle Slöjdare är en ideell förening som har som syfte att utveckla och nyskapa slöjden och bevara det gamla arvet.

Hos oss finns ett antal slöjdare som arbetar med bl.a. textil, trä, smyckestillverkning, allmogemålning och keramik.

Var är Gävle Slöjdare aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo