Arrangör:

Fornminnessällskapet på Mälaröarna

Fornminnessällskapet på Mälaröarna väcker intresse för och sprider kunskap om Mälaröarnas förhistoria.

Fornminnessällskapet arbetar med vård och skyltning av Ekerö kommuns fornlämningar. Vi samarbetar med statliga och kommunala organ och andra intresserade.

Vi anordnar utflykter, promenader, föredrag och studiebesök. Vi har också de senaste åren deltagit i arkeologiska utgrävningar.

I vår cirkelverksamhet studerar vi vår förhistoria och arbetar bl. a fram utställningar. Cirkeln är öppen för alla. Det går att hoppa in när som helst. Även för ickemedlemmar.

Var är Fornminnessällskapet på Mälaröarna aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo